Loading...

Cookie- og privatlivspolitik

crowdfunding.sparnordfonden.dk

Cookiepolitik

Hvad er cookies?

En cookie er en datafil, som websites gemmer på din computer for at kunne genkende computeren næste gang, du besøger websitet. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder information om for eksempel brugerindstillinger og færden på hjemmesiden. Cookies bruges til at indsamle oplysninger om brugeradfærd. Selvom dette oftest sker for at give brugeren en bedre oplevelse eller er teknisk nødvendigt for at benytte en løsning, skal brugeren informeres om, at det sker og have mulighed for at undgå, at det sker fremover.

En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Oftest hjælper de med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at webredaktionen kan forbedre brugeroplevelsen. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service.

Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte sessionscookies). Cookies kan dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistente cookies). Persistente cookies gemmes typisk på harddisken.

Spar Nord Fondens brug af cookies

sparnordfonden.dk, 10tilforskel.dk samt crowdfunding.sparnordfonden.dk anvender vi sessionscookies i forbindelse med ansøgninger, oprettelse af projekter osv. Som registreret er du altid velkommen til at kontakte os, såfremt du har spørgsmål til vores brug af cookies. Kontaktoplysninger står nederst på siden.

Cookie fra Google Analytics

sparnordfonden.dk, 10tilforskel.dk samt crowdfunding.sparnordfonden.dk anvender vi Google Analytics til at analysere, hvordan brugere færdes på hjemmesiden. De oplysninger, som cookie'en indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteten på webstedet og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på webstedet og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjepart, hvis loven kræver det, eller hvis tredjepart behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

  • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, keywords, osv.
  • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser.

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.

Spar Nord Fonden sætter som tredjepartscookie følgende:

Facebook-pixel: Facebook-pixlen er et analyseværktøj, som Spar Nord Fonden anvender til at måle effektiviteten af vores annoncering på Facebook ved at analysere de handlinger, som du foretager dig på vores hjemmeside. Med Facebook-pixels indsamler Spar Nord Fonden således data om din færden på vores hjemmesider med henblik på direkte markedsføring på Facebook. Du kan læse mere om Facebook pixels her.

Google Analytics cookies: Google analytics hjælper webstedsejere med at måle, hvordan den besøgende interagerer med indhold på hjemmesiderne. Læs mere om anvendelsen af Google Analytics cookies her.

Sådan afviser du brugen af cookies

Du kan afvise at bruge cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle webstedets funktioner. Eftersom en cookie befinder sig hos dig som klient, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies. Vi håber, at du vil tillade de cookies, vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet. Ønsker du ikke at modtage cookies fra sparnordfonden.dk, 10tilforskel.dk samt crowdfunding.sparnordfonden.dk, kan du i de fleste nyere browsere vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Sådan fjerner du cookies

Ønsker du at slette dine cookies, gør du det via din internetbrowser. Herunder har vi samlet vejledningerne til de mest populære browsertyper:

Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker.

Privatlivspolitik

Indledning

Som et led i Spar Nord Fondens daglige drift indhenter og opbevarer vi en række personoplysninger om ansøgere, samarbejdspartnere mv. Dette sker eksempelvis i forbindelse med, at Spar Nord Fonden yder donationer og ved samarbejder mellem eksterne parter og Spar Nord Fonden.

Spar Nord Fonden er meget opmærksom på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler, når du ansøger, indgår aftaler med eller på anden vis retter henvendelse til os via hjemmesiden crowdfunding.sparnordfonden.dk.

Vores behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af databeskyttelseslovgivningen. Vi gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en registreret ønsker slettet, og som vi ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Spar Nord Fonden betragtes som dataansvarlig for de personoplysninger, du afgiver til os.

Behandling af personoplysninger

Når du retter henvendelse eller ansøger Spar Nord Fonden gennem crowdfunding.sparnordfonden.dk, ved at oprette et login eller projekt, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Vi opfordrer derfor til, at du ikke afgiver flere personoplysninger end det, der er nødvendigt for, at vi behandler din henvendelse/ansøgning.

Opretter du et projekt på crowdfunding.sparnordfonden.dk behandler vi de oplysninger der fremgår af dit login på siden, hvilket omfatter navn, adresse, mailadresse og telefonnummer. Der registreres aldrig følsomme personoplysninger om ansøgere i form af oplysninger om race, religion, politisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, helbredsoplysninger mv.

Vi behandler alene de oplysninger, du har oplyst os og indhenter kun undtagelsesvist oplysninger direkte fra dig i forbindelse med behandling af en ansøgning eller i forbindelse med et samarbejde. Hvis du tidligere har ansøgt Spar Nord Fonden, og ansøger på ny, kan vi dog bruge de oplysninger, der allerede er registreret om dig. Det tjekkes dog altid, om oplysningerne fortsat er korrekte.

Ovennævnte personoplysninger behandles med det formål at kunne administrere ansøgninger samt øvrige samarbejder med Spar Nord Fonden. Det retlige grundlag for vores behandling er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (b). I nogle tilfælde benytter vi også databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (f) som grundlag for at behandle personoplysninger, hvis vi vurderer, at vi har en legitim interesse heri, som ikke overstiges af den registreredes interesser og frihedsrettigheder.

Offentliggørelse

Ved oprettelse af et projekt på crowdfunding.sparnordfonden.dk behandler vi oplysninger om foreningen. Mailadresse offentliggøres via foreningens beskrivelse af projektet på platformen. Såfremt et projekt opnår en donation, vil projektet blive offentliggjort på crowdfunding.sparnordfonden.dk. Projektet kan ligeledes blive offentliggjort på Spar Nord Fondens andre platforme, men heraf vil der ikke fremgå personoplysninger.

Opbevaringsperiode

Spar Nord Fonden opbevarer kun personoplysninger så længe dette er nødvendigt og til opfyldelse af de formål, hvortil de er indsamlet. Personoplysninger om ansøgere, samarbejdspartnere og leverandører opbevares så længe, at der fortsat består et samarbejde. I forbindelse med oprettelse af et projekt gennem crowdfunding.sparnordfonden.dk opbevares personoplysningerne så længe, du fortsat har et login på hjemmesiden. Du kan til enhver tid slette dit login. Efter du har slettet dit login, vil vi fortsat have oplysninger omkring de projekter der er ydet donationer til, men heraf vil der ikke fremgå personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Opnår et projekt støtte gennem crowdfunding.sparnordfonden.dk videregives dine oplysninger til Spar Nord Bank A/S. Dette sker med det formål at den lokale Spar Nord Bank, som Spar Nord Fondens forlængede lokale arm, skal overrække pengene. Oplysningerne anvendes for at kunne skabe kontakt mellem den lokale Spar Nord Bank og Crowd Funding modtageren således, at der sammen kan aftales nærmere om overrækkelse tæt på modtagerens adresse. Ligeledes kan Spar Nord Fonden videregive dine oplysninger til revisorer og advokater ved brug for revisionsmæssig eller juridisk bistand til løsning af konkret opgaver, hvor de pågældende personoplysninger er involveret. Vi bruger eksterne leverandører til bl.a. IT-drift og serviceydelser og til udvikling af vores webservices. I den forbindelse sikres beskyttelsen af persondata enten gennem fortrolighedsaftaler eller gennem databehandleraftaler.

Derudover videregiver Spar Nord Fonden ikke dine personoplysninger til andre, medmindre vi har en retlig forpligtelse hertil, eller du som registreret har givet samtykke til videregivelsen.

Støtte til et projekt

Støtter du et projekt via crowdfunding.sparnordfonden.dk vil vi behandle dine kontooplysninger. Oplysningerne vil blive opbevaret på vores servere indtil et projekt er afsluttet, dog højst i tre måneder. Dette gøres med det formål at kunne tilbagebetale pengene, såfremt projektet ikke opnår det givende mål. Vi behandler ligeledes de oplysninger der fremgår af dit login på siden, i form af kontaktoplysninger, med henblik på at kunne yde belønninger til gengæld for støttebeløbet. Du kan til enhver tid slette dit login. Dit navn, e-mail og adresse videregives til projektindehaveren.

Sikkerhedsforanstaltninger

Spar Nord Fonden har truffet en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger går tabt, forringes eller uberettiget videregives til andre. Vi gemmer alle personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplysninger håndteres forsvarligt. Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

Derudover har vi en række fysiske sikkerhedsprocedurer, blandt andet adgangsbegrænsning og aflåsning af lokaler, som sikrer mod, at uvedkommende får adgang til lokaler med fysisk eller elektroniske data. Virksomheden har desuden pålagt samtlige medarbejdere tavshedspligt i forbindelse med de personoplysninger, de får kendskab til under deres virke.

Registreredes rettigheder

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Spar Nord Fonden behandler om ansøgere, idet vi er forpligtede til at oplyse herom. Du har ret til at anmode os om at få yderligere indsigt i dine personoplysninger samt til at få dem udleveret.

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler forkerte eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne.

Spar Nord Fonden er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger før det tidspunkt, hvor vi normalt sletter dem i henhold til vores sletteprocedurer. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller du tilbagekalder et samtykke og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte os.

Du har også i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, mens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du sende en anmodning herom til os.

Klage

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet over Spar Nord Fondens behandling og opbevaring af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk. Du kan ligeledes på Datatilsynets hjemmeside læse mere om regler for behandling af personoplysninger samt dine rettigheder.

Kontaktoplysninger

Spar Nord Fonden
Hadsundvej 20, 1. sal
9000 Aalborg
CVR.nr: 14346902

Kontaktperson ved henvendelser vedrørende Spar Nord Fondens behandling af personoplysninger er Fondskoordinator Claus Hald Andreasen: claus@sparnordfonden.dk

Crowdfunding.sparnordfonden.dk benytter cookies for blandt andet at kunne udarbejde statistik og for at kunne optimere. Indsigten anvendes til løbende optimering af siden.
Accepter Luk